LOGO

 

Pràcticum

Referència: 272

Entitat: Alfa - Omega

Adreça: C/

Telèfon: 0

Tutor/a a la UIB: Carmen Borrás

Tutor/a a l'entitat: Pep Malagrava, Irais Seguí

Nombre de places: 1

Periode: 2º cuatrimestre

Horari: A convenir

Descripció de les tasques a realitzar:

Participar en las actividades propias del centro. Entre otras: - Evaluación e intervención clínica - Participación en talleres

Requisits de l'alumnat / Procediment de selecció:

CV, expeiente académico y entrevista personal

Observacions:

Aquesta oferta va ser actualitzada per darrer cop el curs 2014-2015

Preinscrip. 1a opció
Preinscrip. 2a opció
Preinscrip. 3a opció
Admesos

Tornar